Bez kategorii

Kontynuacja inwestycji – listopad 2022

Dalszy ciąg robót z zakresu budowy sieci wod- kan.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej w Pieszycach – etap II

W ramach zadania wykonano sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolnej w Pieszycach (na odcinkach od studni na wysokości budynku ul. Rolna 13, w ul. Rolnej, do włączenia do istniejącej studni na skrzyżowaniu ul. Rolnej z ul. Świdnicką oraz od studni na wysokości budynku ul. Rolna 13a do włączenia do istniejącej studni na wysokości budynku ul. Rolna 15) z rur o Ø200 i Ø160 o łącznej długości 339,7 m.

W dniu 23.06.2022 r. dokonano Odbioru końcowego robót budowlanych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kilara w Dzierżoniowie

W ramach zadania zaprojektowano i wybudowano 186,2 m kanalizacji sanitarnej w ul. Wojciecha Kilara (na odcinku równoległym do torów kolejowych) w Dzierżoniowie, z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Dzierżoniowa.

W dniu 23.11.2021 r. dokonano Odbioru końcowego robót budowlanych.