Bez kategorii

Kontynuacja inwestycji – październik 2020

Zrealizowano kolejne zadanie z zakresu budowy sieci wod- kan.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Pieszycach

 

W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicach Ø400, Ø200 i Ø160 mm, o długości 253,25 m, od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Adama Mickiewicza (doprowadzającej ścieki do wyeksploatowanej przepompowni, należącej do Gminy Pieszyce) do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Pieszycach.

W dniu 06.04.2020 r. dokonano Odbioru końcowego robót budowlanych.

ul. Mickiewicza